تعرفه ثبت نام


ثبت نام حضوری:

120000 تومان
ویژه دانشجویان
150000 تومان
ویژه اعضای هیات علمی
180000 تومان
آزاد
80000 تومان
ثبت مقاله دوم توسط نویسنده(گان) مشترک

شامل گواهی پذیرش، کتابچه الکترونیکی مجموعه مقالات پذیرفته شده، هدیه همایش، ناهار و پذیرایی، شرکت در برنامه های همایش. نمایه مقاله در civilica


ثبت نام غیر حضوری:

شامل گواهی پذیرش و ثبت مقاله در کتابچه الکترونیکی مجموعه مقالات پذیرفته شده همایش و نمایه در

CIVILICA

80000 تومان

طراحی و پیاده سازی : فناوران وزین بهداد